Företag

Skratta dig friskare, piggare och trevligare. För företaget finns vinster att hämta – både i bättre relationer, lägre sjukfrånvaro och faktiskt högre omsättning.

Skratt är en snabb och kostnadseffektiv metod för att lindra stressen och bli effektiv och närvarande i nuet . Skrattyoga ger en avslappnad syresatt kropp och du får fokus och ny energi. Skrattar ni mycket på jobbet? En humorlös organisation är knappast den hälsosammaste. Men det är svårt att förstå humor om man är stressad, därför är skrattyoga lättare att ta till.

Det jämförs med massage men till en lägre kostnad på en bråkdel av tiden. Det ger en bättre gemenskap då övningarna görs tillsammans och utan ombyte och förflyttning från arbetsplatsen.

Det är friskvård i praktiken.

Företag använder också skrattet på konferenser, kickoff, workshops och events för att snabbt ge deltagarna mer energi, fokus och glädje.

Problemlösningsförmågan och kreativiteten förbättras eftersom leken ger tillgång till båda hjärnhalvorna.

Grupper som behöver komma igång med tänkandet och samarbetet kan börja med att skratta. Andra behöver överbrygga skillnader i gruppen mellan deltagare eller subgrupper, i grupper där människor kommer eller går. Gemenskapen stärks genom övningarna och maktstrukturer kan lindras och deltagarna ser mer positivt på situationen.
Bland företagen finns alla storlekar och branscher representerade bland dem som provat.

Kommentarer inaktiverade.