Biografi

Företaget HT Helhetstanken är sedan 2016 baserat i Stockholm men gör uppdrag både i Sverige och utomlands. Uppdrag kan genomföras både på svenska och engelska.

Företaget skapades 2005 av Helen Thyrvin och en del av arbetet drivs under varumärket Laughter Yoga eller Skrattyoga på svenska. Att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser, en god arbetsmiljö och att se och arbeta med hela människan är tanken bakom. Om man inte mår bra sker ingen utveckling, och heller ingen inlärning. En stressad människa är inte effektiv och hälsan påverkas negativt på lång sikt.
”Skratterist javisst” är ett uttryck för inställningen att alla kan vara med och påverka sin och andras livssituation till det bättre. Skrattyoga för Helen startade 2001 då hon blev certifierad skrattinstruktör och hon blev lärare för nya skrattinstruktörer genom certifiering i Indien av Dr Madan Kataria 2007.  2015 blev hon utnämnd, av Dr Kataria i Paris på 20 årsjubileet, till ambassadör i världens skrattrörelse.

Helen är utbildad civilekonom med inriktning på internationell marknadsföring och lärare på gymnasienivå. Hon har mångårig erfarenhet från företag i Sverige och utomlands med projektledning, produktutveckling och marknadsföring. De senaste 15 åren har hon främst arbetat i privat utbildningsföretag med entreprenörskap och Ung Företagsamhet, skolutveckling, handledning och kommunikation. I hennes roll inom skolan ligger omvärldsfrågor och hon coachar framgångsrikt elever som studie- och yrkesvägledare. Hon jobbar vissa dagar i veckan på en friskola i Stockholm. Hon var från 2010 utsedd av Tillväxtverket som en ambassadör för kvinnors företagande fram till projektets avveckling. Hon verkade också som konsult och inspiratör i regionalt innovations- och hälsoutvecklingsprojekt under några år. Magisterstudier i folkhälsa och många års egen personlig utveckling med coaching, massage, meditation, medveten andning och andra komplementära metoder har stärkt drivkraften att jobba med hela människan på arbetet och i livet. Energioptimering, positiv psykologi och lyckoforskning ligger i intresseområdet idag. Arbetet har bedrivits på många nivåer i ett företags organisation och i olika stora grupper och givetvis med att se och stödja enskilda individer. Hennes styrka ligger många gånger i att se olika perspektiv och att vara idéspruta och inspiratör i vitt skilda miljöer. Att generera glädje, öka energin och gemenskapen är nyckelvärden i jobbet.

Hennes personliga resa har haft stor inverkan på det hon gör. En lång period med svåra händelser under livsresan har påverkat vad hon arbetar med idag och hur hennes inställning till livet formats. Ett svårt sjukt barn och dennes bortgång blev avgörande för att utveckla arbetet med skrattet. Och vikten av att se hela människan och att försöka få balans i livet. Hon jobbar också ideellt och har bl.a. varit moderator på internationell onlinekurs om lycka och jobbat i kåkstäder i Sydafrika med föräldralösa barn.

Helen är en drivande, energisk person som har mycket nära till skratt. Hon är en van föreläsare och gruppledare i olika situationer och med sitt inspirerande sätt och lyhördhet påverkar hon gruppen till ökad delaktighet. Hennes språkkunskaper i främst engelska och franska ger möjligheter till hälsoutvecklingsprojekt även i multikulturella grupper (då svenska språket inte är gångbart). Hennes arbetslivserfarenheter från olika typer av arbetsplatser gör det lättare att förstå behoven på just denna arbetsplats så att tjänsten ska utformas för att uppnå syftet för den gruppen.

Kommentarer inaktiverade.